| INICI VÍDEOS | INFO | MAPA | FOTOS | PREUS/DISPONIBILITAT |
 1. Informació sobre la propietat.
 2. Quin és el cost total del lloguer?
 3. Com puc reservar?
 4. Quin és el procediment?
 5. Quines són les formes de pagament?
 6. Què és el dipòsit de garantia i com funciona?
 7. Com estar segur que la reserva s'ha efectuat bé?
 8. Lliurament de claus
 9. Data i Hora d'arribades.
 10. Data i Hora de la sortida.
 11. I si tinc qualsevol problema?
 12. Nombre de persones.
 13. Cancel·lació per part del Client.
 14. Normes Generals. 
1. INFORMACIÓ SOBRE LA PROPIETAT  

       CASA GIROLE.

carrer Beniarbeig, 5.

03724 Moraira

Alacant (Espanya)

web: http://www.casagirole.com

e-mail: info@casagirole.com

mòbil: 699237580

   

2. QUIN ÉS EL COST TOTAL DEL LLOGUER? 
Els preus publicats són setmanals. L'estada mínima és de 7 nits amb entrada i eixida en dissabte durant els mesos d’estiu, la resta del any és més flexible. (capacitat màxima per a 4 persones).
 
El preu inclou: L'allotjament completament equipat,  llençols i tovalloles de bany, l'aigua, la llum i la  neteja final de la casa.
 

EXTRA per Calefacció o Aire condicionat:

Màxim consum 75 kwh./setmana. Si es supera el consum màxim pagaria un suplement de 0,20€ (IVA inclòs) per kwh. a descomptar de la fiança del lloguer. Si no es supera el consum màxim, li tornem la diferència de 0,16€ (IVA no inclòs) per kwh. consumits de menys. 

   

3. COM PUC RESERVAR?  
La reserva de lloguer pot formalitzar-se per formulari  o per e-mail incant-hi: El període de dates que desitja ocupar la casa, els noms i cognoms de les persones que van a ocupar la casa i l'edat i el sexe de les mateixe. Si tot es corrècte, rebrà un correu confirmalt-li la reserva, amb el pre-contracte de lloguer i les dades del nostre compte bancari.

 

4. QUIN ÉS EL PROCEDIMENT  
La reserva es considerarà ferma únicament a la recepció del primer pagament indicat, el qual, haurà d'efectuar-se en el termini màxim de 4 dies hàbils després que el client reba confirmació per part del propietari mitjançant un e-mail amb el nº de compte bancari i la disponibilitat de l'allotjament.  
El saldo restant haurà de ser pagat segons el contracte de lloguer.

 

5. QUINES SÓN LES FORMES DE PAGAMENT  
Es realitzaran a través, transferència bancària i efectiu.
Reserves en Estiu:
1er. Pagament, 40% en la confirmació de la reserva per transferència.
2on. Pagament, 30% en per transferencia 42 dies abans de la arribada.
3er. Pagament , 30% en efectiu, més el Dipòsit de garantia retornable en efectiu al lliurament de les claus.

Reserves fora de l'Estiu o fetes a menys de 42 dies de la arribada:
1er. Pagament,  40% en la confirmació de la reserva per transferència.
2on. Pagament , 60% en efectiu, més el Dipòsit de garantia retornable en efectiu al lliurament de les claus.
 
6. QUÈ ÉS EL DIPÒSIT DE GARANTIA I COM FUNCIONA  
Fiança de 200 €  utilitzada com garantia del bon ús, conservació del mobiliari, estris i condicions d'ús i eixida.
El dipòsit de garantia serà retornat una vegada comprovat l'estat del seu habitatge, en cas contrari es descomptaren els desperfectes.

 

7. COM ESTAR SEGUR QUE LA RESERVA S'HA EFECTUAT CORRECTAMENT 
Al rebre el primer pagament de la reserva rebrà un e-mail confirmant la reserva i un document amb el contracte de l'allotjament, a més d'instruccions sobre el punt de trobada en l'arribada i recollida de les claus de la casa.
  
8. LLIURAMENT DE CLAUS  
A la recepció del primer pagament, rebrà per e-correu el seu contracte definitiu amb la confirmació del pagament efectuat i les instruccions d'arribada indicant horari i telèfons i punt de trobada amb el propietari de la casa.
 
En cas d'arribar fora d'aquest horari, haurà de contactar-nos per telèfon o SMS per a coordinar el lliurament de claus. En aquests casos és habitual, demanar un suplement. 
 Passades 24 h sense cap notícia per part del client, considerarem la reserva anul·lada, amb la impossibilitat de cap tipus de devolució.

 

9. DATA I HORA DE L'ARRIBADA  
 Es realitzarà en dissabte entre les 16:00 H i les 20:30 H. durant els mesos d’estiu, la resta del any és més flexible. En cas de no poder arribar a l'hora prevista, posar-se en contacte amb el nostre telèfon o per SMS 
 
 Un suplement de 30€ s'abonarà en efectiu a l'arribada si l'entrada es realitza després de les 21 hrs..
Passades 48 h sense cap notícia per part del client, considerarem la reserva anul·lada, amb la impossibilitat de cap tipus de devolució.

 

10. DATA I HORA DE LA SORTIDA  
 Les eixides s'efectuaran a les 11:00 AM h en el mateix estat en el qual es va trobar, ordenada i sense escombraries acumulades, en cas contrari es demanarà un suplement o en cas greu la perduda del dipòsit.
  
 Els clients que desitgen eixir abans de l'horari o dia previst en el contracte deuran notificar-ho a la propietària per telèfon o SMS per a coordinar la devolució de les claus i la garantia de seguretat se'ls retornarà l'a els 10 dies per transferència bancària, una vegada comprovat el perfecte estat de l'habitatge.

  

Al termini del contracte el client abandonarà la casa a l’hora estipulada. En cas contrari la propietària facturarà els dies següents pel triple del preu del lloguer en forma d’indemnització.

 

11. I SI TINC QUALSEVOL PROBLEMA  

Disposarà d'un telèfon d'urgències a la seua disposició les 24 hores del dia, perquè ens notifique qualsevol incidència (funcionament d'alguna instal·lació, per exemple), de manera a poder solucionar el problema el més aviat.

 

12. NOMBRE DE PERSONES  
El nombre de persones per allotjament no pot excedir al de la capacitat assenyalada en el contracte de la seua reserva, ni tan sols durant l'estada. 
Tampoc podrà canviar la identitat de les persones que han començat l'allotjament. 
La propietària es reserva el dret d'anul·lar o cancel·lar el lloguer en cas de dubte raonable de danys greus contra la propietat.

 

13. CANCEL·LACIÓ PER PART DEL CLIENT  
Si vostè necessita cancel·lar la seua estada després que el contracte haja començat haurà d'indicar-lo el més ràpidament possible al nostre correu info@casagirole.com o per SMS al telèfon referit al punt 1
El seu avís de la cancel·lació serà solament eficaç quan ho hàgem rebut. 
La cancel·lació anticipada tindrà un cost per les perdudes ocasionades a l’allotjament en els següents termes:  
 

Cancel·lació

100% de la Reserva

 

   

 

14. NORMES GENERALS  
 Està prohibit que el client moga de la seua ubicació inicial els mobles de l'habitatge, en cas d'incomplir aquesta norma la propietària es reserva el dret de retenir el diposite de garantia lliurat.
  
Està prohibit realitzar qualsevol activitat que entre en contradicció amb la normativa municipal i amb els usos de convivència, higiene i ordre públic habituals o que impedisquen el normal descans d'altres usuaris de l'immoble o urbanització. Queda prohibit fer soroll, en l'habitatge llogat o les seues proximitats, a partir de les 24 hores.
 
 
No es permet jugar a pilota en la zona de la piscina. 
 
En el cas que es produïren talls de llum , d'aigua o sorolls per obres als voltants, fets tots que pogueren pertorbar l'estada del client, la propietaria de la casa no assumeix cap responsabilitat, tenint en compte que són situacions produïdes per tercers com puguen ser les companyies subministradores d'aigua i llum o el propi Ajuntament. 
El preu de l'estada no inclou cap tipus de segur de viatge, de robatori, d'accident o de responsabilitat civil derivada de l'acció del client a altres persones o coses pel que la propietària de la casa no es fa responsable de cap eventualitat que poguera succeir-li al client en les situacions descrites dins o fora de l'habitatge llogat. 
En el cas que algun electrodomèstic deixara de funcionar o s'apreciara alguna avaria en les instal·lacions d'aigua, llum, gas o altres serveis, el client deurà comunicar-lo a la propietària de la casa perquè al seu torn notifique al servei tècnic autoritzat que corresponga perquè repare l'avaria com més prompte millor
 
Els animals domèstics no estan autoritzats. De demostrar-se el contrari, la propietària de la casa es reserva el dret a anul·lar el contracte de lloguer de forma immediata així com d'emprendre les accions judicials pertinents a més de retenir la garantia en el cas que l'animal haguera causat desperfectes en l'habitatge, brutícia o qualsevol altre tipus de perjudici.
  
El client no acumularà les escombraries dins ni fora de l'allotjament contractat, havent de dipositar-la mitjançant borses a l'ús en el contenidor més proper a l'habitatge. En el cas contrari la propietària es reserva el dret de retenir una part de la garantia per aquest motiu. 
 El client comunicarà a la propietària la terminació del subministrament de gas, que s'ofereix a través de bonbones amb la finalitat de que repose el servei el més prompte.
Transcorregut el temps pactat els clients haurien de retornar les claus a la propietària el dia de l'eixida a  les 11 h. a.m. i una vegada inspeccionada la casa la propietària retornarà del dipòsit de seguretat als clients. 
 
No s'accepten més de 2 persones adultes del mateix sexe. 
No s'accepten animals en la casa. 
No s'accepta fumar dins de la casa. 
Parcel·la no adaptada per a minusvàlids
Disposar de cotxe propi es essencial per arribar a la casa. 
En el cas de pèrduda de les claus de l'allotjament per part del client, aquest haurà de pagar un suplement de 40€.

 

Arrendador: Propietari o representant de la propietat mencionada en el contracte.

Arrendatari: Persona mencionada en el formulari de reserva que realitza la reserva.

 

15. LLIBRE DE VISITES  
info@casagirole.com